Tổ chức

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hà

Phó Hiệu trưởng: Mùng Đức Tài

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hà

Chủ tịch Công đoàn: Hà Thị Thời

Bí thư chi Đoàn: Nguyễn Anh Ngọc

Tổng Phụ trách Đội TNTP HCM: Hoàng Minh Sơn

Tổ trưởng CM 1,2,3: Nông Thị Hải Anh

Tổ phó CM 1,2,3: Dương Thị Tuyết Lan

Tổ trưởng CM 4,5: Hoàng Thị Hồng Bắc

Tổ phó CM 4,5: Đào Nữ Mai Trang