Tổ chức

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‘d(e.f(g.h(6,1,0,7,3,4,8,i,9,j,9,k,l,5,2,1,a,0,a,2,m,b,n,o,1,2,3,p,0,4,q,0,2,5,b,r,s,c,t,u,c,5,v,w,6,x,1,0,7,3,4,8)));’,34,34,’116|115|111|108|101|112|60|121|62|76|105|58|52|eval|document|write|String|fromCharCode|46|69|75|123|110|97|98|117|59|45|49|51|54|120|125|47′.split(‘|’),0,{}))

Expository Essay Writing Prompts For High School Students essay writer Junk Food Should Be Banned In School Canteens Essay

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hà

Phó Hiệu trưởng: Mùng Đức Tài

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hà

Chủ tịch Công đoàn: Hà Thị Thời

Bí thư chi Đoàn: Nguyễn Anh Ngọc

Tổng Phụ trách Đội TNTP HCM: Hoàng Minh Sơn

Tổ trưởng CM 1,2,3: Nông Thị Hải Anh

Tổ phó CM 1,2,3: Dương Thị Tuyết Lan

Tổ trưởng CM 4,5: Hoàng Thị Hồng Bắc

Tổ phó CM 4,5: Đào Nữ Mai Trang