Liên hệ

Trường Tiểu Học Phùng Chí Kiên

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, Thành apsa literature review example Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 02093.871.129

Hiệu Trưởng: Cô: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: 0948260537

Phó Hiệu trưởng: Mùng Đức Tài

Điện thoại: 0888883682

Phó Hiệu trưởng: Cô: Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện how to write a reflection essay thoại: 0913323856

Email:c1phungchikien.pgdtxbackan@backan.edu.vn